Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 32.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

24.8°/32.8°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

5.41