Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

25.3°/32.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0