Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.4/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Thấp/Cao

23.7°/33.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0