Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 28.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25.9°/36.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0.86