Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.2°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0