Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1025 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Bầu trời quang đãng
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:12
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0