Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

25.7°/31.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.07