Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:00 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.68