Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 02/12/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.25