Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.2/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Thấp/Cao

19.9°/25.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

1