Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 25/07/2024
Thấp/Cao
27/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.3/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.1/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36.7/ 36.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
37.6/ 37.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Thấp/Cao

27.9°/37.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0