Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0