Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0