Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 17.9°
Sáng/Tối
14.6/ 16.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.3/ 19.9°
Sáng/Tối
17.4/ 19.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 17.1°
Sáng/Tối
18.5/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 20.7°
Sáng/Tối
17.2/ 21.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.9°
Sáng/Tối
16.1/ 14.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 13.6°
Sáng/Tối
11.9/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 16.4°
Sáng/Tối
13.7/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 22.6°
Sáng/Tối
18.6/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 16.4°
Sáng/Tối
23/ 18.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Thấp/Cao

15.8°/20.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

11.2 °C

Chỉ số UV

0