Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:45 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Hà
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

5.42