Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Nhiều mây
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.11