Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

994 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.3/ 33.7°
Áp suất

995 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

25.9°/34.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0