Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
28/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.3