Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0