Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18/ 14.2°
Sáng/Tối
17/ 17.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 13.7°
Sáng/Tối
13.3/ 14.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.8/ 15.3°
Sáng/Tối
12.1/ 17.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 18°
Sáng/Tối
15.6/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 22.7°
Sáng/Tối
20.3/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 23.2°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 19.8°
Sáng/Tối
20.1/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.9/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.8°
Sáng/Tối
17.1/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 21.2°
Sáng/Tối
17.3/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Thấp/Cao

12.1°/18.4°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0.95