Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mưa vừa
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết