Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.5/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.2/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.3/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 29.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

24.2°/33.2°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

6.8