Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.8/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28.1°
Sáng/Tối
29.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.9°
Sáng/Tối
27.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

25.9°/35.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.27