Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:12
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0