Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.12