Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 33°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.94