Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1027 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1028 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây cụm
Huyện Nam Sách
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0