Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 27.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

26.2°/35.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0