Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
21.3/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.3/ 20.8°
Sáng/Tối
22.7/ 22.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.1/ 23°
Sáng/Tối
20.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.9/ 19.4°
Sáng/Tối
21.4/ 20.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

21.7°/32.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

8.12