Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.03 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0