Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mây cụm
Huyện Bảo Lạc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0