Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 20.3°
Sáng/Tối
19/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 19.6°
Sáng/Tối
18/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 20.6°
Sáng/Tối
18.7/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
21.9/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.2/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 19.1°
Sáng/Tối
21.4/ 21.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 19.6°
Sáng/Tối
18.4/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 20.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Thấp/Cao

18.7°/28.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

0