Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0