Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mưa vừa
Huyện Bảo Lạc
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

5.88 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết