Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:51 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Nhiều mây

07:00

10°C / 9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.57 km/giờ

10:00

10°C / 9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.55 km/giờ

13:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.01 km/giờ

16:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.89 km/giờ

19:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.83 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Nhiều mây

01:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.73 km/giờ

04:00

10°C / 9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.04 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.13 km/giờ

10:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.95 km/giờ

13:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.14 km/giờ

16:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.34 km/giờ

19:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.17 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây

01:00

10°C / 9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.99 km/giờ

04:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.04 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.99 km/giờ

10:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.97 km/giờ

13:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.96 km/giờ

16:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1 km/giờ

19:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.09 km/giờ

22:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mưa nhẹ

01:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.89 km/giờ

04:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.98 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.24 km/giờ

10:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.25 km/giờ

13:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.08 km/giờ

16:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.99 km/giờ

19:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.01 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây

01:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.79 km/giờ

04:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.94 km/giờ

07:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1 km/giờ

10:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.09 km/giờ

13:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.78 km/giờ

16:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.11 km/giờ

19:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.25 km/giờ

22:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Nhiều mây

01:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.03 km/giờ

04:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.89 km/giờ
Huyện Bảo Lạc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Thấp/Cao

9°/16°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0