Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:08 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 21.6°
Sáng/Tối
20.8/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Thấp/Cao

20°/29.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0