Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0