Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Huyện Bảo Lạc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.72