Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
7/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Nhiều mây
Huyện Bảo Lạc
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Thấp/Cao

11°/16°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0