Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0