Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 27/01/2023
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Thấp/Cao

3°/17°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0