Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Thấp/Cao

25.2°/29.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

9.65