Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mây rải rác

04:00

26.7°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.83 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
5.24 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.7°C
Mây cụm Mây cụm
78%
6.34 km/giờ

13:00

29.6°C / 33.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
6.48 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
6.17 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
5.31 km/giờ

22:00

26.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.45 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:40
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.92 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.14 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.71 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
6.08 km/giờ

13:00

28.7°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.69 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.09 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.2 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.75 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.54 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
5.28 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
6.45 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
9.15 km/giờ

13:00

29.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
8.44 km/giờ

16:00

29°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
7.53 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
6.01 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.03 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.18 km/giờ

04:00

26.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.67 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.48 km/giờ

10:00

28.9°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
8.09 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
7.71 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.45 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
6.18 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.32 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Nhiều mây

01:00

25.6°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
86%
4.55 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.68 km/giờ

07:00

26.1°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.11 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
6.24 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
68%
6.91 km/giờ

16:00

28°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.1 km/giờ

19:00

27°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
4.19 km/giờ

22:00

27°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.77 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Nhiều mây

01:00

26.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.53 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Thấp/Cao

25.3°/29.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0