Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Thấp/Cao

25.1°/29.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

9.3