Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Thấp/Cao

25.4°/29.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0