Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 28°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Thấp/Cao

29°/31.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.05 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0