Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:46 | 19/07/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
9.01 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Thấp/Cao

26.7°/29.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0