Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 35.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Thấp/Cao

26.1°/35.9°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

10.68