Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 14/06/2024
Thấp/Cao
28.3/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

27.9°/33.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

29.2 °C

Chỉ số UV

0