Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.7/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.6/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

18.1°/25.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0.6