Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Nhiều mây
Thành Phố Bắc Ninh
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.44

Tin tức thời tiết