Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.69