Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 36.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.6°/33.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0