Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:05 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
27.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 28.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.3°/36.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.17 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

2.01