Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.17