Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.21 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.73 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.45 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.89 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.8 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
3.75 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.28 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
4.24 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.26 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.69 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.08 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.15 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.58 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.19 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.9 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.45 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.3 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.59 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.88 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.44 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.22 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.92 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.57 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.45 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.08 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.8 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.23 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.06 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.46 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.74 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.24 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.54 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.35 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.56 km/giờ
Thành Phố Bắc Ninh
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0