Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:29 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
20/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Ninh
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.58 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.1