Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Ninh
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.24