Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

994 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

26.8°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0