Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
16/ 14.7°
Sáng/Tối
16.5/ 15.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.1/ 12.1°
Sáng/Tối
13.6/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.2/ 14.9°
Sáng/Tối
12.9/ 15.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 18.8°
Sáng/Tối
14.3/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.4/ 22.5°
Sáng/Tối
19.8/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.7/ 19.8°
Sáng/Tối
19.9/ 19.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 20.7°
Sáng/Tối
19/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 21.1°
Sáng/Tối
20.6/ 21.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.5°
Sáng/Tối
17.6/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 21.6°
Sáng/Tối
17.2/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.5/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

12.8°/16.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.4 km/giờ

Điểm ngưng

11.3 °C

Chỉ số UV

0.95