Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:06 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Thành Phố Bắc Ninh
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 34°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.43