Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:30 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 27.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.2°.

Thấp/Cao
26°/33.2°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.48 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1295.09
NH3
33.95
NO
0.01
NO2
27.76
O3
21.82
PM10
121.69
PM25
108.61
SO2
11.33

Thời tiết Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng những ngày tới