Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:37 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 27.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.6°.

Thấp/Cao
26.3°/33.1°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.18 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1295.09
NH3
42.56
NO
0.01
NO2
27.76
O3
20.39
PM10
123
PM25
111.32
SO2
11.09

Thời tiết Thị trấn Tân An - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Tân An - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Tân An - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Tân An - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Tân An - Huyện Yên Dũng những ngày tới