Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.6°.

Thấp/Cao
26.3°/34.8°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.81 km/giờ
Điểm ngưng
30.2 °C
Chỉ số UV
4.08

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
607.49
NH3
3.71
NO
0.21
NO2
4.63
O3
91.55
PM10
22.8
PM25
20.77
SO2
5.9

Thời tiết Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng những ngày tới