Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
26.6°/33.5°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.2 km/giờ
Điểm ngưng
25.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1268.39
NH3
38
NO
0.02
NO2
23.99
O3
18.06
PM10
124.42
PM25
113.54
SO2
9.06

Thời tiết Xã Tư Mại - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tư Mại - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Xã Tư Mại - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tư Mại - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Xã Tư Mại - Huyện Yên Dũng những ngày tới