Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Thấp/Cao
26.9°/35.1°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.76 km/giờ
Điểm ngưng
32.8 °C
Chỉ số UV
3.95

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
634.19
NH3
4.75
NO
0.21
NO2
3.94
O3
131.61
PM10
30.4
PM25
28.2
SO2
6.91

Thời tiết Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng những ngày tới