Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 26/05/2024
Nhiều mây 33.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.6°.

Thấp/Cao
26.5°/34.2°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.3 km/giờ
Điểm ngưng
30.7 °C
Chỉ số UV
5.49

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
3.96
NO
0.22
NO2
3.9
O3
113.01
PM10
25.38
PM25
23.42
SO2
6.08

Thời tiết Xã Lão Hộ - Huyện Yên Dũng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lão Hộ - Huyện Yên Dũng trong 12h tới

Thời tiết Xã Lão Hộ - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Lão Hộ - Huyện Yên Dũng những ngày tới

Lượng mưa Xã Lão Hộ - Huyện Yên Dũng những ngày tới