Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Thấp/Cao

24.3°/33.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.18