Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0