Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0