Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 28.2°
Sáng/Tối
25.8/ 39.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 36.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 27.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

24.7°/33.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0