Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26/ 35.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 33.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
27.2/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
24.9/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 34.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 35.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
28.8/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

24.5°/36.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0