Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
19/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:38
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0