Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.11