Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.64