Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

24.9°/33.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

1.1