Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:52 | 18/01/2022
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:33
Thấp/Cao

11°/26°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0