Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ

07:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.87 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.5 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.71 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.52 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.86 km/giờ

10:00

32.2°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.08 km/giờ

13:00

33.1°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.33 km/giờ

16:00

30.5°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.7 km/giờ

19:00

27.3°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.41 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 33.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.23 km/giờ

04:00

26°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.34 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.28 km/giờ

10:00

32.2°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.22 km/giờ

13:00

36.7°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.01 km/giờ

16:00

34.6°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.31 km/giờ

19:00

28.4°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.07 km/giờ

22:00

27.4°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 36.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.83 km/giờ

04:00

27.5°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ

07:00

29.8°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.8 km/giờ

10:00

33.5°C / 40.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.43 km/giờ

13:00

36.8°C / 43.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
1.13 km/giờ

16:00

36.1°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.99 km/giờ

19:00

29.5°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.72 km/giờ

22:00

29°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ

01:00

29°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.1 km/giờ

04:00

27.1°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.95 km/giờ

07:00

28.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.9 km/giờ

10:00

28.3°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.13 km/giờ

13:00

30.3°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.72 km/giờ

16:00

30.8°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.21 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.41 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
27.7/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa vừa

01:00

27.8°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.81 km/giờ

04:00

27.5°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.78 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

25.6°/34.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0