Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.33 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.69 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.51 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.68 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.59 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.46 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
2.14 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.42 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.85 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
97%
0.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.54 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.85 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
1.21 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
0.98 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
90%
0.8 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
90%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.62 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.5 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.57 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
58%
0.81 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.31 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.3 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.47 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
0.98 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
97%
1.21 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
0.99 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
2.11 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.37 km/giờ

16:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.94 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
1.66 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
1.43 km/giờ
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết