Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.54 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.21 km/giờ

10:00

32°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
3.28 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.84 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.41 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.51 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.7 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.85 km/giờ

10:00

33°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
56%
2.13 km/giờ

13:00

36°C / 40°C
Mây cụm Mây cụm
44%
1.83 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.65 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.32 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.4 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.33 km/giờ

07:00

28°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.85 km/giờ

10:00

34°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.43 km/giờ

13:00

37°C / 40°C
Mây cụm Mây cụm
37%
1.84 km/giờ

16:00

36°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
0.73 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.41 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.4 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.65 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.62 km/giờ

10:00

35°C / 40°C
Mây cụm Mây cụm
50%
1.13 km/giờ

13:00

34°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.34 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.35 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.61 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.97 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.11 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.98 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.38 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.87 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.61 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.04 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0