Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:11 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây thưa
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Thấp/Cao

12°/26°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0