Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.22