Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Động
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.62