Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:57 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0