Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 28.4°
Sáng/Tối
25.1/ 39.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 36.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

24.6°/33.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0