Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.8/ 18.5°
Sáng/Tối
18.7/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 21.6°
Sáng/Tối
18.4/ 23.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19.6°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19.2°
Sáng/Tối
19.2/ 26.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 21.8°
Sáng/Tối
18.1/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.2/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.5°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.6°
Sáng/Tối
21.7/ 26.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 19.4°
Sáng/Tối
21.5/ 26.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.8/ 12.9°
Sáng/Tối
13.3/ 13.9°
Áp suất

1024 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12.8°
Sáng/Tối
12.1/ 14.4°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.9/ 11.1°
Sáng/Tối
11.2/ 11.1°
Áp suất

1030 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Thấp/Cao

18.8°/25.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

14.1 °C

Chỉ số UV

0.6