Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:44 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Lục Nam
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0