Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:17 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0