Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.9/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Thấp/Cao

27.6°/34.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0