Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mây rải rác
Huyện Lục Nam
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

3.96