Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:02 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Lục Nam
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0