Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 18.9°
Sáng/Tối
13/ 19.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Nhiều mây

13:00

18.3°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.43 km/giờ

16:00

20°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.51 km/giờ

19:00

19.1°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.36 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.09 km/giờ
Ngày/Đêm
19.9/ 19.4°
Sáng/Tối
17.1/ 20.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây

01:00

18.2°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.42 km/giờ

04:00

18.5°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.88 km/giờ

07:00

17.1°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.94 km/giờ

10:00

18.4°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.87 km/giờ

13:00

19°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.36 km/giờ

16:00

20.4°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.4 km/giờ

19:00

19.8°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.24 km/giờ

22:00

19.5°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
19.6/ 17.9°
Sáng/Tối
18.7/ 17.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Mưa nhẹ

01:00

19.3°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.49 km/giờ

04:00

18.5°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.75 km/giờ

07:00

18.9°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.2 km/giờ

10:00

19.1°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.52 km/giờ

13:00

20.1°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.47 km/giờ

16:00

18°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.07 km/giờ

19:00

17.2°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.42 km/giờ

22:00

17.1°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.7 km/giờ
Ngày/Đêm
19.2/ 20.6°
Sáng/Tối
17.2/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ

01:00

17.6°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.99 km/giờ

04:00

17.5°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.6 km/giờ

07:00

17.4°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.73 km/giờ

10:00

18°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.52 km/giờ

13:00

19.4°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.59 km/giờ

16:00

19.3°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.41 km/giờ

19:00

20.6°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.52 km/giờ

22:00

20°C / 20.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.55 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Thấp/Cao

17.1°/20.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

1.98