Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.4°
Sáng/Tối
27.8/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Thấp/Cao

25.4°/32.4°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.43