Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.1/ 18.4°
Sáng/Tối
18.7/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 21.5°
Sáng/Tối
18.9/ 24.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.7°
Sáng/Tối
20/ 20.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20°
Sáng/Tối
18.8/ 26.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21.6°
Sáng/Tối
18.3/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.1/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Thấp/Cao

18.4°/25.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0.6