Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 16/07/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.3/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Thấp/Cao

25.5°/33.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0