Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 25/02/2024
Thấp/Cao
17.2/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.9/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.2/ 17.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.6/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.6/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Thấp/Cao

17.6°/19.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0