Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14/ 13.2°
Sáng/Tối
12.7/ 13.6°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 16.2°
Sáng/Tối
13.9/ 16.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.2°
Sáng/Tối
17.5/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.4°
Sáng/Tối
20.2/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 16.3°
Sáng/Tối
18.6/ 16.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.6°
Sáng/Tối
17.2/ 18.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.4°
Sáng/Tối
19.6/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21.1°
Sáng/Tối
21.3/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 18.2°
Sáng/Tối
24/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 15°
Sáng/Tối
17.2/ 16.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 15.3°
Sáng/Tối
15.2/ 15.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 15.7°
Sáng/Tối
14.4/ 15.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.3°
Sáng/Tối
15.2/ 18.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.8°
Sáng/Tối
19/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23°
Sáng/Tối
21.7/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 22.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 19°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 20.2°
Sáng/Tối
21.6/ 23.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Thấp/Cao

14.9°/26.4°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

6.9 °C

Chỉ số UV

1.69