Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0