Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28°
Sáng/Tối
29.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
29.8/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.1/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

26.4°/36.1°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

2.44